Get Adobe Flash player

Przebudowa raz z kompleksową

Tytuł projektu: „Przebudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku Podstacji  Pogotowia Ratunkowego przy ul. Jantarowej we Wrocławiu”

Wartość całkowita projektu: 3 043 529,26 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 936 072,18 zł

Projekt realizowany będzie w  Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu


Celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii poprzez ograniczenie jej strat, co spowoduje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku oraz poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony zdrowia


Projekt obejmuje:

  1. roboty budowlane związane z przebudową wraz z modernizacją energetyczną budynku
  2. nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową wraz z modernizacją energetyczną budynku
  3. promocja projektu

 

Planowana data zakończenia inwestycji: sierpień 2019 roku.